Admento frokostseminar

Admento

Admento AS ønsker å invitere medlemmene i VM-Alliansen til økonomifrokost den 29. august fra kl. 08:00-10:00 i Orkla Sparebank sine lokaler i Orkanger.
 
Media beskriver daglig dystre utsikter for personøkonomien i tiden fremover. Med stigende renter og priser på mat, strøm, drivstoff, andre varer og tjenester, er vi inne i en ny «dyrtid». Dette påvirker oss alle som privatpersoner. Nye deler av befolkningen står nå ovenfor økonomiske utfordringer som en tidligere ikke har opplevd.
Hvilke ringvirkninger kan ansattes privatøkonomi ha for arbeidsgiver? Vi presenterer ferske tall på hvordan bekymringer rundt økonomi tas med på jobb og hvorfor du som arbeidsgiver bør ta grep.
 
Påmelding skjer via vår samarbeidspartner HMS-Tjenesten sine hjemmesider.
https://www.hms-tjenesten.no/event-details/okonomifrokost-privatokonomi-i-finansielt-urolige-tider
 

Dersom du ikke mulighet til å møte, men ønsker å høre mer – ta kontakt med Magnus Jensen.