Ikon AS

Leverandør av arkitekt- og ingeniørtjenester, arealplanlegging og byggeledelse. Vi planlegger og prosjekterer alt fra eneboliger og sykehjem til vei, vann og avløp, og bistår med rådgiving ved feltutvikling og -utbygging.

Gå til nettstedet


Kontaktopplysninger