Norsk Kylling

Norsk Kylling driver ansvarlig produksjon av kylling i Trøndelag. Vi holder høy standard for dyrevelferd, og er verdens første ECC-sertifiserte storskalaprodusent av kylling.

Gå til nettstedet


Kontaktopplysninger