ØkonomiBistand Trondheim AS

ØkonomiBistand er et konsern med langt over 100 ansatte fordelt på mange selvstendige regnskapskontorer lokalisert på 18 steder i Buskerud, Telemark, Møre & Romsdal og Trønderlag. Vi er og ønsker å være det lokale regnskapskontoret i den by og bygd vi er, men samtidig være en del at den store enheten for å kunne yte alt fra de dagligdagse regnskapstjenester til de mer krevende spesialoppdrag. På den måten vil vi kunne være den komplette samarbeidspartneren for de fleste bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger enten de er private eller halvoffentlige der fellesnevneren er behovet for tjenester innen organisering, økonomi, fakturering, personal mm.

Gå til nettstedet


Kontaktopplysninger