Pro Invenia

Pro Invenia AS er et rådgivende konsulentselskap der vårt hovedfokus er «tidligfase utvikling» av eiendom. Stikkord for vårt arbeidsfelt er bolig, næring, telecom, landbruk, energioverføringsnett, vei og bane og mineraluttak/massehåndtering.

Gå til nettstedet


Kontaktopplysninger