Ruta Entreprenør

Ruta Entreprenør er en byggentreprenør med hovedfokus på total- og samspillsentrepriser for offentlige og private byggherrer. Det trønderskeide selskapet har ca. 150 ansatte fordelt på kontorer på Flatåsen i Trondheim og Helsfyr i Oslo. Gjennom mottoet «Liten nok til å lytte – stor nok til å levere», skal Ruta befeste og styrke sin posisjon som et av de markedsledende entreprenørselskapene i Midt-Norge og på Østlandet.

Gå til nettstedet


Kontaktopplysninger