Vy Buss AS

Vygruppen AS, markedsført som Vy, tidligere Norges Statsbaner (NSB), er et norsk transportkonsern eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Selskapet driver primært tog- og godstrafikk på jernbane og persontransport med buss. Vy Buss AS, tidligere Nettbuss AS, er et norsk busskonsern eid av Samferdselsdepartementet gjennom Vy. Nettbuss ble til den 10. februar 2000, da NSB Biltrafikk ble delt ved at godstrafikken ble skilt ut i Nettlast, mens busstrafikken fortsatte i Nettbuss. NSB Biltrafikks historie går helt tilbake til 1925, men ble et eget selskap først i 1996.

Gå til nettstedet


Kontaktopplysninger