OM OSS

VM-Alliansen 2025 AS har som mål å sette kraft bak uttrykket «Fra Rindal til Bindal» ved å invitere næringslivsaktører i Trøndelag, i et fellesskap med en felles intensjon om å utnytte de internasjonale begivenhetene som Trondheim og Trøndelag er vertskap for de kommende årene. Dette dreier seg ikke minst om store idrettsmesterskap som VM i håndball for kvinner i desember 2023, VM i håndball for herrer i januar 2025 og VM på ski i februar/mars 2025.

Vårt mål er å samle mer enn 300 bedrifter fra hele regionen i VM-Alliansen 2025. Dette for å skape et kraftsentrum, der hver enkelt aktør skal få muligheten til å bruke store internasjonale begivenheter til å styrke egen virksomhet. Samtidig skal vi skape en arena hvor nye relasjoner etableres, og gjennom det bidra til at næringslivet i regionen blir enda mer attraktivt for ansatte, kunder og leverandører.

Vår visjon

VM-Alliansen 2025 har som formål å skape begeistring, kunnskap og tilhørighet til store idrettsbegivenheter som arrangeres i Trondheim, og inviterer næringslivet «Fra Rindal til Bindal» om å delta. Dette vil gi muligheten til å bygge nye relasjoner og skape verdier før, under og etter mesterskapene samt delta på folkefesten.

Alt dette pakket inn under vår visjon «Vi deltar».

Hva VM-Alliansen 2025 tilbyr

  • Medlemmer får rett til å benytte logo for VM-Alliansen 2025 både internt og eksternt
  • Medlemmer vil omtales på www.vm2025.no med logo, virksomhetsbeskrivelse samt kontaktperson og link til egen hjemmeside
  • Medlemmer får rett til at VM-Alliansen 2025 AS stiller med foredragsholder til minimum ett internt eller eksternt arrangement i avtaleperioden
  • Medlemmer får fri tilgang til Avantas Aktiv AS sin digitale treningsdagbok til bruk i egen virksomhet for bedret helse og mer aktive ansatte – «Alle i form til VM»
  • Fri deltagelse på alle ordinære aktiviteter i VM-Alliansen 2025, 5 – 8 pr år
  • Eksklusiv rett til kjøp av billetter og VIP til VM Håndball både i 2023 og 2025​
  • Prioritert tilgang til VIP-fasiliteter i Erkebispegården under VM på Ski 2025
  • Prioritert tilgang på adgang i «Øl-teltet» i Ytre Kongsgård​ under VM på Ski 2025